Landningssida

Varför en landingssida?

Landningssida med SEO

En landningssida är en specifik webbsida som är utformad för att fånga besökarens uppmärksamhet och få dem att utföra en viss handling, oftast köpa en produkt eller tjänst. Sidans innehåll är specifikt fokuserat på tjänsten och kan även innehålla en kort sammanfattning av företaget. Landningssidor används oftast inom digital marknadsföring, då de är lättare att optimera än en stor hemsida.

SEO innebär att man vill komma högt upp på rätt sökord. Det gör man enklast genom relevanta sökord på diverse landningssidor. Man fokuserar då varje landningssida mot varje sökord, för att besökaren snabbt ska förstå vad som erbjuds på det som sökts.
Sammanfattningsvis används en landningssida inom SEO för att öka relevansen för besökare som kommer från sökmotorer, öka sannolikheten för att de utför det önskade beteendet och förbättra konverteringsfrekvensen.
Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram en landningssida efter dina önskemål och behov. Kanske ska du lansera en ny produkt som behöver en extra push eller bara vill marknadsföra dina tjänster mer? Vi hjälper dig!

Fokuserat innehåll:

Landningssidor är utformade för att fokusera på ett specifikt erbjudande, en produkt, en tjänst eller en kampanj, vilket gör det enklare för besökare att förstå innehållet på sidan. 

Ökad konverteringsgrad:

Genom att erbjuda tydliga och fokuserade erbjudanden, som är enkla att förstå och agera på, kan landningssidor öka konverteringsgraden jämfört med mer generella sidor på din webbplats.

Anpassade för annonser:

Landningssidor är särskilt effektiva för att använda tillsammans med betalda annonser, som Google Ads eller Facebook Ads. Genom att skapa landningssidor som är skräddarsydda för specifika annonser, kan du öka relevansen och förbättra din annonseringsprestanda.

Mätning och analys:

Landningssidor gör det enkelt att mäta och analysera hur dina besökare interagerar med sidan. Detta ger värdefull insikt i vilka delar av din marknadsföring som fungerar bra och vilka som behöver förbättras.

A/B-testning:

Landningssidor är utmärkta för att genomföra A/B-testning. Genom att testa olika versioner av en landningssida kan du identifiera vilka element som fungerar bäst för att öka konverteringarna och optimera din marknadsföringsstrategi.

Snabb att skapa:

Landningssidor kan oftast skapas snabbare än mer komplexa webbsidor, vilket gör det möjligt att snabbt lansera och anpassa sig efter olika marknadsföringskampanjer.